Algemene Voowaarden

Algemene Voowaarden

Levering

Wij bezorgen de artikelen binnen Nederland, zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel één werkdag vanaf de besteldatum.

Prijzen

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW. De informatie die op deze internetsite en in e-mails van @ultimomode.nl wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van artikelen.

Actiecodes

Een kortingsbon kan niet in combinatie met andere actiecodes gebruikt worden voor dezelfde bestelling. Eén kortingsbon mag maar voor één enkele bestelling gebruikt worden, met inachtneming van de geldigheidsperiode. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan de kortingsbon, komt het overblijvende saldo te vervallen. Ultimo Mode behoud zich het recht kortingsbonnen en actiecodes te weigeren, indien Ultimo Mode vermoed dat deze frauduleus of door een fout verstrekt zijn. In dat geval zal Ultimo Mode u zo spoedig mogelijk daarover inlichten.

Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van Ultimo Mode tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan.

Bescherming van persoonsgegevens

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Ultimo Mode behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Ultimo Mode zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief zal Ultimo uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Ultimo Mode kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties, door dit telefonisch mede te delen aan ons service centrum. De mogelijkheid tot afmelden wordt u tevens geboden in elke relevante e-mail van Ultimo.

Wettelijke informatie over het recht van teruggave

Recht van teruggave
U kunt de ontvangen artikelen zonder opgaaf van reden binnen 21 dagen aan ons retourneren. Deze termijn van 21 dagen gaat in op het moment dat de artikelen door u zijn ontvangen. U voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig aan ons te verzenden. Vanaf het moment dat u uw wens tot herroeping aan ons kenbaar heeft gemaakt, heeft u opnieuw 14 dagen de tijd om het product terug te sturen. Houd er wel rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van teruggave gecontroleerd worden, zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is mogen worden gebruikt en dat de artikelen  indien mogelijk met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.

Gevolgen van teruggave
Bij waardevermindering van een artikel kan door Ultimo Mode van u een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.

Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Betaalmogelijkheden

Ultimo Mode biedt de volgende betaalmethoden aan via ultimomode.nl:

  • iDeal.
Search
×